Defender of the Crown

Wrzesień roku 1199. Albion.

Wróciłeś właśnie do kraju i przypadkowo spotkałeś swojego najlepszego przyjaciela, władcę Sherwoodu — Robina. Wieści, jakie ci przekazał, były straszne: król zamordowany, a kraj w przededniu wojny domowej.

Saksoni sprzymierzeni z Robinem szykują się do walki z bezwzględnymi Normanami, prag­nącymi objąć cały kraj w swoje posiadanie. Twoje zadanie będzie polegało na wcieleniu się w postać jednego z trzech lordów i zniszczeniu wrogów Anglii. Do dyspozycji są następujący dowódcy:

— Wilfred of Ivanhoe, dobry taktycznie, nie­źle walczy na turniejach, nie jest mu także obcy fechtunek;

— Geoffrey Longsword, w całej Anglii nie ma lepszego szermierza, niestety nie ma też gorszego taktyka wojskowego, dość dobry na turniejach;

— Wolfric the Wild, celująco dowodzi, w wal­ce na miecze nie ustępuje nikomu, lecz turnieje to dla niego czarna ma­gia.

Po wgraniu gry na ekranie widać mapę An­glii, podzieloną na teryto­ria. Na kilku z nich są już zbudowane zamki, te z flagami to normańskie, z tarczami zaś — saksoń­skie. Twoją twierdzę roz­poznasz po sylwetce ko­nia, który będzie symbo­lizował położenie twoich wojsk.

Pieniądze, potrzebne na zakup armii, można zdobyć kilkoma sposo­bami. Najpewniejszym jest zajmowanie kolej­nych terytoriów i ściąganie z nich podatku. Op­cja READ MAP pozwala na sprawdzenie, ile pieniędzy można zebrać z danego terytorium, co z kolei ułatwia najbardziej korzystny wybór.

Gdy wszystkie obszary są już zajęte, zaczyna się prawdziwa walka. Co sekundę zmieniają się panowie zamków, wojsk i pieniędzy. Nie zapo­minaj jednak nigdy, że najważniejsza jest ta twierdza, którą miałeś na początku i strata jej zakończy grę. Wykorzystując tę zależność, nie musisz zdobywać po kolei każdego terytorium przeciwnika. Wystarczy jeden skuteczny atak na jego rodową twierdzę i wszystkie dobra przejdą w twoje posiadanie.

Opcja CONQUEST służy do dowodzenia ar­mią. Przy użyciu opcji MOVE ARMY i wskaza­niem terytorium przemieszczasz swoje wojska. Natomiast TRANSFER umożliwia albo wciela­nie ludzi do armii, albo odwrotnie — do garni­zonu. BUY ARMY — to kupowanie. Zwykły żołnierz kosztuje 1 złotą sztukę złota, rycerz na koniu 8, katapulta 15, a jeśli masz za dużo pie­niędzy, możesz zbudować w dowolnym miejs­cu zamek, który kosztuje wprawdzie 20 sztuk złota, ale w cenę wliczona jest jego obstawa li­cząca dziesięciu żołnierzy.

Zdobywanie wrogiego zamku odbywa się w dwóch etapach. Najpierw trzeba kupić katapultę, zebrać odpowiednią liczbę żołnierzy i udać się do celu (trzy razy możesz poprosić Robina o wsparcie). Teraz za pomocą katapulty nisz­czysz mur, by twe wojska mogły dostać się do twierdzy. Tam następuje krwawa walka z obrońcami i przy odpowiedniej przewadze koń­czy się ona zwykle sukcesem atakującego.

Często znajdziesz się w sytuacji, gdy jeden z lordów jest w posiadaniu większości terytoriów i walka z nim nie ma najmniejszego sensu. Po­mocna może wtedy być opcja GO RAIDING, dzięki której przeprowadzasz atak na zamek nieprzyjaciela, nie angażując swoich głównych sił. Napad odbywa się nocą i jeśli jesteś do­brym szermierzem, bez trudu pokonasz straż­ników. A potem biegiem do sypialni lorda, gdzie znajdziesz tyle złota, że pozwoli ci ono na kontynuowanie bitwy o praworządną Anglię.

TOURNAMENT, czyli turniej, może być wy­wołany przez ciebie, a także każdego innego rycerza. Walka toczy się o ziemię lub o sławę, a zachodzi zawsze na ko­niach przy użyciu kopii i tarcz. Aby zrzucić nie­przyjaciela z konia, ustaw kopię tak, by celo­wała w jego głowę lub ta­rczę i w odpowiednim momencie wciśnij FIRE. Usłyszysz trzask kopii i brawa widowni. Wygra­łeś!

Tylko od twojej zręcz­ności i pomysłowości za­leży to, czy wykonasz za­miary Robina. Dobremu graczowi nie przeszkodzą nawet takie niespo­dziewane wydarzenia, jak kradzieże złota, katapult czy tajemne knowania wśród wojsk. A dla bohaterskich rycerzy pozostają jeszcze piękne księżniczki, które po uratowaniu z rąk bez­względnych najeźdźców, potrafią nawet na ekranie komputera udowodnić swoją miłość. Życzę połamania miecza!

Sardines

Firma:Cinemaware

Opublikowano w czasopiśmie TOP SECRET 2 (1990)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*