Alien Breed

alien_1Masz dotrzeć na planetę 64-CGR gdzie znajduje się nasza stacja kosmicz­na, z którą trzy miesiące temu straciliśmy całkowicie kontakt. Masz zbadać przyczyny zerwanego połączenia. Weźmiesz ze so­bą ten oto komputer, któ­ry w zależności od sytua­cji będzie Ci wydawać odpowiednie rozkazy. Po wykonaniu całego zadania przybędzie statek ratowniczy, który zabierzcie cię stamtąd – to wszystko, wiesz na temat swojej misji.

Na wszelki wypadek zabrałeś swój ulubiony karabin. Komputer włożyłeś do plecaka, gdzie było je­szcze kilka kredytów (waluta ko­smiczna). Założyłeś na siebie cały ekwipunek i zająłeś miejsce za sterami swojego statku. Jeszcze tylko odliczanie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1, start!!!… i już leciałeś w kie­runku planety. W miarę zbliżania się, rozróżniałeś coraz to więcej szczegółów. Powoli zza chmur wy­łoniły się zarysy stacji kosmicznej. Była potężna… Wysłałeś sygnał potwierdzający Twoje przybycie ale nikt Ci nie odpowiedział. Włą­czyłeś swój pokładowy komputer, podałeś parametry lądowania i za chwilę lądowałeś na platformie stacji kosmicznej.

Sprawdziłeś ekwipunek, odbez­pieczyłeś broń i już szykowałeś się do opuszczenia statku, gdy na­gle coś Ci się przypomniało. Tak właściwie to co masz teraz zrobić? Szybko wyjąłeś z plecaka kompu­ter, na ekranie pojawił się tekst: „Twoje pierwsze zadanie to odna­lezienie windy, którą zjedziesz do bazy. Czujniki wykryły różnego ro­dzaju ruchy na wszystkich kondy­gnacjach. Postępuj bardzo ostroż­nie. ” Szybko przemknąłeś w kie­runku najbliższego korytarza. Otworzyłeś drzwi i… jakaś bestia szybkim krokiem zbliżała się w twoją stronę. „Boże jedyny, co to jest? ” – pomyślałeś sobie równo­cześnie naciskając spust karabi­nu. Podszedłeś do tlących się je­szcze zwłok, wyglądały okropnie. Z tyłu usłyszałeś jakiś hałas. Nie zastanawiając się zbyt długo po­biegłeś w kierunku windy. Gdy do­padłeś jej drzwi użyłeś klucza i już byłeś w środku.

Na ekranie komputera powoli pojawił się następujący tekst: ” -Cała baza została opanowana przez obce istoty, wrogo nasta­wione do ludzi. Twoim następnym zadaniem jest uruchomienie pro­gramu samozniszczenia następnej kondygnacji za pomocą GŁÓWNE­GO SYSTEMU KOMPUTEROWE­GO. Znajduje się on w strefie szó­stej. Jest to wschodniej części tej kondygnacji. Po rozpoczęciu odli­czania masz minutę na ucieczkę do windy, którą zjedziesz na na­stępny poziom. ” – W niezłe bagno zostałem wrobiony – pomyślałeś -jeżeli w całej bazie jest więcej niż kilku takich przyjemniaczków, z ja­kim miałem do czynienia, karabin nie wystarczy.

Gdzie uzyskać potrzebną broń? Na szczęście baza jest wyposażo­na w komputerowy system INTEX, z którego możesz korzystać w każ­dej chwili. INTEX wita Cię ciepłym głosem oznajmiając, że może wy­konać różne usługi. Zobaczmy, ja­kie.

alien_2Pierwsza z nich to INTEX WEA­PON SUPPLIES. Tu właśnie mo­żesz kupić różnego rodzaju broń. Następna jest INTEX TOOL SUP­PLIES. Tu kupisz takie rzeczy jak: przenośna mapa (ELECTRONIC HAND MAP), magazynki do broni (AMMO NYBBLE), apteczka (FIRST AID KIT), klucze do drzwi (6 KEYS) i dodatkowe życie (EXTRA LIFE). INTEX RADAR SERVICE pokazuje Ci mapę aktualnego poziomu ba­zy. LEVEL INFORMATION UPDA­TE podaje Ci zadania do wykona­nia na danej kondygnacji. INTEX ENTERTAIMENT daje Ci możli­wość oderwania się od rzeczywi­stości i zagrania z komputerem w najlepszą grę jaką człowiek kiedy­kolwiek wymyślił… Pozostaje je­szcze opcja STATISTICS. Za jej pomocą dowiadujesz się: ile zdo­byłeś punktów (PLAYER SCO­RES), ilu obcych zabiłeś (ALLIENS KILLED), ile oddałeś strzałów (SHOTS FIRED), ile posiadasz je­szcze kredytów (CREDITS OWNED), ile drzwi otworzyłeś (DOORS OPENED), ile posiadasz amunicji (AMMO OWNED), jaki masz poziom energii (ENERGY STATUS), oraz jaką posiadasz broń (WEAPONS AVAILABLE).

To wszystko czym może służyć INTEX. Zmianę broni umożliwia Ci klawisz ALT. Mapę można wywo­łać za pomocą klawisza M. Jeżeli jesteś zmęczony i chcesz trochę odpocząć, naciśnij klawisz P.

Jesteś już na drugim poziomie bazy. Szybko wypadasz z windy i kilkoma seriami powalasz dwóch obcych. Nie masz czasu aby się zastanawiać, czy na pewno nie ży­ją. Biegniesz do najbliższego ter­minala INTEX, gdzie nabywasz la­ser (INTEX ARC LAZER) – najlep­sza broń jaką można kupić. Kupu­jesz także podręczną mapę, klucze i kilka magazynków. Tak zaopa­trzony biegniesz do strefy szóstej (ZONE SIX), niszcząc wszystko co staje Ci na drodze. Bez zastano­wienia włączasz system destrukcji i biegniesz z powrotem do windy, często używając swojego lasera. Gdy jesteś już na trzeciej kondy­gnacji, słyszysz huk eksplozji, co oznacza, że kolejne zadanie już masz za sobą.

Cztery następne zadania to głównie bieg połączony z częstym strzelaniem i krótkimi odpoczyn­kami w windzie, w czasie których komputer składa Ci kolejne propo­zycje nie do odrzucenia. Kolejno musisz zlikwidować awarię w sta­cji mocy, uruchomić przekaźnik

MOBIDIUML’ORB, wyłączyć sy­stem zasilający pokład inżynieryj­ny, a na koniec uporać się z królo­wą obcych.

Załatwiłeś to wspaniale, ale co teraz? Wyjmujesz z plecaka kom­puter, włączasz go. Ekran miło świeci i powoli pojawiają się infor­macje: ” Zadanie wykonane, sta­tek ratunkowy oczekuje na po­wierzchni. Windą dotrzesz tam najszybciej „. I faktycznie, jesteś już na powierzchni…

Odetchnąłeś z ulgą. Królowa ob­cych nie żyje, jej nora została przez Ciebie doszczętnie oczy­szczona ze wszystkich śmieci ja­kie się tam znajdowały. Ostatecz­na zagłada obcych jest tylko kwestią czasu. Statek ratowniczy IPCC-Galiant przybywa i zabiera Cię na swój pokład. Zostajesz ulo­kowany w apartamencie dla boha­terów. TWOJA MISJA JEST ZA­KOŃalien_breed_ocenaCZONA.

EMILUS

 

Opublikowano w czasopiśmie TOP SECRET 12/5 (1992)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*