Pro Tennis Tour II-Great Courts II

Firmie UBI Soft udało się stworzyć jeden z najlepszych programów sportowych – PTT2 zawiera wszystko, co powinno być w programie symulu­jącym grę w tenisa. W grze mogą uczestniczyć zarówno mężczyźni jak i kobiety, można grać gry singlowe i deblowe. Mamy także do wyboru różne rodzaje nawierzchni (na któ­rych w różny sposób zachowuje się piłka), trawiastą, ceglaną i sztuczną. Wybierając nawierzchnię należy zda­wać sobie sprawę z tego, że np. na­wierzchnia ceglasta jest wolna, a sztuczna bardzo szybka, trzeba więc wybierać odpowiednie taktyki gry, np. szybka nawierzchnia trawiasta godna jest polecenia dla graczy lubiących taktykę serwis/wolej. Na komputerze STE może jednocześnie uczestniczyć w grze czterech graczy (gra deblo­wa). Mamy możliwość ustawienia dla każdego z grających jego określo­nych predyspozycji i możemy umow­ne punkty rozdzielić pomiędzy umie­jętności posługiwania się różnymi uderzeniami (np. forhend, bekhend, smecz, serwis), mamy także do wy­boru dwa stopnie trudności. W prost­szym wariancie komputer „biega za nas” po korcie, a my musimy się sku­pić tylko na precyzji uderzeń, w tru­dniejszym wszystko wykonujemy sa­mi. Przed przystąpieniem do gier w nowym sezonie mamy możliwość uło­żenia sobie kalendarza na cały rok -komputer prezentuje nam możliwości gier w poszczególnych miesiącach, podając termin, miejsce, rodzaj gier i sumę nagród w poszczególnych tur­niejach (klasyfikacja w programie układana jest na podstawie najwięk­szych wygranych kwot). Najlepiej opłacane turnieje są oczywiście naj­trudniejsze do wygrania (tam grają najlepsi).

Grając w turnieju masz możliwość poznania przed pojedynkiem najsłabszych i najlepszych uderzeń twojego przeciwnika (podobna tabelka jak określająca twoje możliwości, w któ­rą możesz ingerować przy wyborze opcji, w tabelkę przeciwnika oczywi­ście nie). Sterowanie zawodnikiem jest niezwykle proste i już przy odro­bienie wprawy można pokusić się o wygrywanie meczy.

Istnieje oczywiście także możliwość przeprowadzania treningu, gdzie na­szym przeciwnikiem będzie maszyna. Tu również możemy wybrać jeden z kilkunastu programów. Animacja postaci w programie jest znakomita, dopełniają ją świetna gra­fika, towarzyszący grze digitalizowany głos sędziego i niosące echem uderzenia piłek. Jest to na pewno je­den z najlepszych tenisowych programów komputerowych.

(tom)

Opublikowano w czasopiśmie TOP SECRET 10/3 (1992)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*