Top Secret 19/6

okladka_19_miniWSTĘPNIAK:

Poprzednio też się nie udało!

Sierpień to nie jest dobry miesiąc na pucz. Jak wiadomo przewrót składa się z dwóch części. Pierwsza polega na utraceniu równowagi i przyjęciu dynamicznej pozycji horyzontalnej, druga – to powrót do pionu. Trzeba triumwiratowi przyznać, że początek mieli bardzo dynamiczny, tylko z tym końcem coś nie wyszło i teraz leżą jak dłudzy.

W zależności od szczęścia puczyści kończą jako prezydenci, więźniowie w pasiakach albo szaszłyki na palu. Ten trzeci sposób jest o tyle wygodny (dla puczowanego, ma się rozumieć, nie dla puczujących), że z góry określa pozycję wyjściową do następnego puczu (sześć stóp pod ziemią). Tak więc, po powrocie z wygnania (że było to wygnanie, zepsół dowiedział się dopiero po powrocie do Warszawy), My, Naczelny, postanowiliśmy jednomyślnie, że pokój nie jest rozwiązaniem, kto sieje wiatr zbiera burzę, a wszelkie ruchy rewolucyjne należy rozgniatać w zarodku, zanim rozpanoszą się na pół świata. Po wydaniu odpowiednich poleceń sile wykonawczej uwidocznionej na drugiej stronie okładki poprzedniego numeru (ten pan z siekierką), problem uznaliśmy za załatwiony, a wiszące przed naszym domem głowy uznajemy za wystarczające ostrzeżenie.

Aby uniknąć w przyszłości podobnych problemów, postanawia się co następuje:
1. Obrzeża trawnika zostają przekształcone w fosę, którą w czynie społecznym wykopie Kopalny.
2. Nad drzwiami do rezydencji Naczelnego wbudowuje się wieżę czołgu T -72, zamówioną w Łabędach.
3. W drzwiach do redakcji umieszcza się wykrywacz metalu i bramkarza.
4. Biurko Naczelnego zostaje otoczone zasiekami z drutu kolczastego wzór 39.
5. Ustanawia się Sąd Doraźny w składzie (powstań) Naczelny (spocznij). Sąd ma zawsze rację, a od jego postanowień nie ma odwołania.
6. Zepsół nie bierze odpowiedzialności za obietnice poczynione przez triumwirat w stosunku do osób trzecich.
7. Punktu siódmego nie ma.
8. Materiały dostarczone dawniej przez członków triumwiratu ulegają konfiskacie, a uzyskany z ich sprzedaży dochód przeznaczony zostaje na piwo, słone paluszki i zgrabne dziewuszki.

Moc jest z nami!

Naczelny

GRY:

Body Blows (PC, Amiga, Atari ST)
Cool Croc Twins (C64, PC)
Clystron (C64)
Czaszki (Atari XL/XE)
Dwie wieże (Atari XL/XE)
Desert Strike (PC, Amiga, Atari ST)
Empius (C64)
Kupiec (Atari XL/XE)
Lethal Weapon (PC, Amiga, Atari ST)
Miecze Valdgira II (Atari XL/XE, Amiga)
Nigel Mansell (PC, Amiga, Atari ST)
Premier Manager (PC)
Robosport (PC, Spectrum)
Spheroid (PC)

JEST TAKTYCZNIE:
Castles II – Siege & Conquest (PC)
Railroad Tycoon Deluxe
Theatre of War (PC)
Warlords II (PC)
Premier Manager (PC, Amiga, Atari ST)
Fields of Glory (PC)

PIŁKI NOŻNE:
European Championship ’92 (PC, Amiga)
Goal! (Amiga)
Kick Off 2 (Amiga, Atari ST, )
Liverpool (PC)
Sensible Soccer 92/93 (PC, Amiga)

STARE ALE JARE:
Scuba Dive (Spectrum)

NINTENDO (8 gier)

CZYTELNICY NADESŁALI:
Demon’s Riss

DEMA

TESTY:
Super Vision
Scorpion
Superstar SV-131
Raider SV-206
TopStar SV-227
Megastar SV-135
Hyperstar SV-132

ODEZWA:
W chwili tak doniosłej, gdy sprawy przestają przedstawiać się tak, jak przedstawiały się minionymi czasy, cóż mam uczynić? Stać biernie obok i przyglądać się sytuacji? Nie! Po stokroć nie! Zgodnie z nakazem sumienia i poczuciem wewnętrznego obowiązku postanowiłem więc napisać niniejszą Odezwę. Nie robię tego z jakichkolwiek innych przyczyn niż tylko troska o wspólne dobro i świetlaną przyszłość naszego Pisma jak też zadowolenie Czytelników. Nie mam zamiaru kierować się jakimikolwiek sympatiami. Gdy w grę wchodzi wyższe dobro, jakiekolwiek inne względy nie mogą być brane pod uwagę. Dlatego muszę twardo stwierdzić: nadszedł już czas! Czas wreszcie powiedzieć prawdę, jakkolwiek straszna by ona nie była. Czas zażądać odpowiedzi na nurtujące nas wszystkich pytania. Czas ocenić, czyje dobro kto ma na myśli i jak kto realizuje wyznaczone mu cele. Czas ocenić przesłanki i działania. Chłodne oko Historii spoczywa na nas wszystkich! Nikt nie umknie jego bacznemu spojrzeniu. Każdy powinien poczynić
rachunek sumienia i odpowiedzieć samemu sobie na pytanie: “Czy dalej jestem godzien pełnić powierzoną mi służbę? Czy działałem tylko w imię najwyższych celów? “ Wierzę, że każdy z nas będzie potrafił na tak postawione pytania sobie odpowiedzieć. DRODZY CZYTELNICY! KOLEDZY REDAKTORZY!

Czas postawił przed nami kolejne, trudne zadanie. Mam głęboką wiarę, że będziemy potrafili stawić czoła czekającym nas trudnościom i przezwyciężymy je. W mej odezwie starałem się pokrótce przedstawić mój pogląd na temat zachodzących u nas zmian. Tuszę, iż te kilka słów jasno określiło mój stosunek do niedawnych wydarzeń. Wzywam wszystkich do zachowania spokoju. Jestem pewien, że rozwaga i sprawiedliwość zwyciężą. Mam nadzieję, iż wszyscy pozostajemy w przekonaniu, że sytuacja rozwija się dobrze a koniec zawieruchy bliski. Niechaj nie opuszcza nas nadzieja!

ALEX

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*